Kerken parochie De Goede Herder open voor maximaal 30 kerkbezoekers

InMill.nl

Nieuws uit de gemeente Mill en Sint Hubert / InMill.nl 5 Views

Het bestuur van Parochie de Goede Herder heeft m.b.t. de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden, het volgende voor de 5 geloofsgemeenschappen besloten.